Παρουσίαση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος.

Η εφαρμογή BeCompliant παρουσιάστηκε στους υπεύθυνους ιατρούς του Ιατρείου Διαβήτη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος, με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με τις λειτουργίες της εφαρμογής τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πάσχοντες απο σακχαρώδη διαβήτη.