Συμμετοχή της εταιρείας στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Συμμετοχή της εταιρείας στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας “Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας”, της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Εταιρείας Ιατροβιολογικής Έρευνας του Καρκίνου.