Παρουσίαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Παρουσίαση της εφαρμογης BeCompliant στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Βασικός σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής.