Συμμετοχή της ομάδας FrontalPMD στο 30th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems.

Συμμετοχή της ομάδας FrontalPMD της εταιρείας στο παγκόσμιο συνέδριο της IEEE CBMS 2017, με σκοπό την παρουσίαση της εφαρμογής BeCompliant.